Vi vill locka fram nya tankar och insikter 

Vi lever i en tid då vi på ett enkelt sätt kan skaffa oss väldigt mycket information. Vi tror att vi har full koll på vad som händer i världen omkring oss. Men det kan vara svårt att få saklig och tillförlitlig information när det ofta är algoritmer som styr det som dyker upp på våra skärmar. 
Vår ambition är att ge ut publikationer som kan öppna upp och hjälpa oss att få nya utblicker och insikter, samtidigt som vi vill vara underhållande och berörande. 
Det är högt ställda mål som känns stimulerande att jobba mot.